Światowy Dzień Krwiodawcy: Globalna Akcja na Rzecz Ratowania Życia

 

14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy, dzień, który ma na celu podniesienie świadomości o potrzebie regularnego oddawania krwi i docenienie dawców za ich bezcenny wkład w ratowanie życia. Święto ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ma przypominać, że krew jest niezbędnym zasobem, który ratuje miliony istnień ludzkich każdego roku. Tegoroczne hasło brzmi "Oddaj krew, ratuj życie" i kładzie szczególny nacisk na znaczenie dostępu do bezpiecznej krwi dla wszystkich potrzebujących.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Klub HDK PCK "Puls".

LISTA  CZŁONKÓW  KLUBU  HDK-PCK „PULS” w GRÓJCU

UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z PŁYWALNI WODNIK

w okresie  15.02.2024  -  15.02.2025