Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Klub HDK PCK "Puls".

LISTA  CZŁONKÓW  KLUBU  HDK-PCK „PULS” w GRÓJCU

UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z PŁYWALNI WODNIK

w okresie  15.02.2024  -  15.02.2025

Krew to niezwykły dar, który może uratować życie wielu ludzi. Niestety, zapotrzebowanie na krew i jej składniki jest większe niż ilość krwi pobieranej od dawców. Dlatego każdy, kto może i chce, powinien rozważyć oddanie krwi lub jej składników. Honorowe oddawanie krwi to dobrowolne i bezinteresowne przekazanie swojej krwi lub jej składników (np. osocza, płytek krwi, krwinek czerwonych) do publicznej służby krwi, która zajmuje się jej pobieraniem, przechowywaniem, badaniem i dystrybucją do szpitali i innych placówek medycznych.