Kto może oddać krew lub jej składniki

Dawcy kwalifikowani są do oddania krwi i jej składników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi ( Dz. U. poz. 1741).

Krew lub jej składniki możesz oddać jeśli:

 • masz 18-65 lat i posiadasz Dowód Osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem)
 • ważysz: powyżej 50 kg,
 • nie chorowałeś na żółtaczkę,
 • zapoznasz się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz kwestionariusz dla krwiodawców (UWAGA!!! Kwestionariusz służy wyłącznie do zapoznania się z jego treścią, nie należy go drukować, wypełniać i zgłaszać się z nim do oddania krwi lub jej składników, ponieważ będzie unieważniony) –   KWESTIONARIUSZ 2021
 • jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała.
  DODATKOWE zalecenia/obostrzenia dla osób chcących oddać krew- na okoliczność SARS-CoV-2:
  I. 
  SARS-CoV-2 – dyskwalifikacja na okres 10 dni od dnia opuszczenia danego państwa; dotyczy dawców, którzy:

  1. przebywali poza granicami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  2. przebywali na Łotwie
  3. przebywali w Danii
  4. przebywali w Szwecji
  5. przebywali w Holandii
  6. przebywali na Litwie

  II. Wirus Zachodniego Nilu (WNV) – dyskwalifikacja na okres 28 dni od dnia opuszczenia danego rejonu; dotyczy dawców, którzy :

  1. przebywali na terenie Bukaresztu, Okręgu Ardżesz, Konstanca, Buzau w Rumunii
  2. przebywali na terenie prowincji Bolonia, Brescia, Lodi, Turyn, Parma, Alessandria, Pawia, Mediolan, Cremona, Modena, Verbano-Cusio-Ossola  we Włoszech
  3. przebywali na terenie prowincji Sewilla w Hiszpanii

  III. Wirus Denga – dyskwalifikacja na okres 28 dni od dnia opuszczenia danego rejonu; dotyczy dawców, którzy :

  1. przebywali na terenie gminy Montecchio Maggiore w regionie Wenecja Euganejska , w prowincji Vicenza we Włoszech


  WARUNEK!

 • nie miałeś kontaktu z osobą chorą na Covid-19 lub objętą kwarantanną !
 • Twój ogólny stan zdrowia jest bardzo dobry !

Dawcami krwi nie mogą być kobiety: w ciąży , po porodzie lub zakończeniu ciąży w czasie 6 miesięcy; w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zakończeniu.

Przy rejestracji otrzymasz „Kwestionariusz dla krwiodawców” – (prosimy o jego uważne przeczytanie i rzetelne wypełnienie), w laboratorium oddasz próbkę krwi na badania analityczne, następnie lekarz przeprowadzi badanie, wyjaśni Twoje wątpliwości, odpowie na pytania. Jeśli w wyniku badania lekarskiego lub w wyniku wykonanych badań laboratoryjnych nie będziesz odpowiadał naszym wymaganiom zdrowotnym, niezbędnym do oddania krwi, zostaniesz umieszczony w rejestrze dawców zdyskwalifikowanych tymczasowo lub na stałe z oddawania krwi.

Każda pobrana od Ciebie jednostka krwi pełnej lub jej składników (płytki krwi, osocze) zostanie przebadana metodami i testami laboratoryjnymi najnowszej generacji.

Wszystkie te czynności przeprowadzamy  po to, aby Twoja krew była bezpieczna dla chorego. Twoje dane będą traktowane poufnie.

W Centrum Krwiodawstwa możesz oddać:

 • krew pełną (450 ml ): co 8 tygodni (kobiety 4 razy, mężczyźni 6 razy w ciągu roku ); pobieranie krwi pełnej trwa średnio od  6 do 10 minut,
 • osocze metodą plazmaferezy automatycznej (600 ml ): co 2 tygodnie, nie częściej niż 20 razy w ciągu roku; zabieg przy użyciu separatora (3 – 4 cykle) trwa około 30-40 minut,
 • płytki krwi (300 ml lub 500ml): co 4 tygodnie, nie częściej niż 12 razy w ciągu  roku; zabieg przy użyciu separatora ( 6 – 8 cykli ) trwa około 50-60 minut.

Twój organizm odtworzy bardzo szybko białka osocza i komórki krwi. 450 ml krwi stanowi jedynie 8-9%  ogólnej objętości krwi krążącej dorosłego człowieka.
W Polsce rocznie oddaje krew lub osocze ok. 500 000 osób. Wiele z nich wielokrotnie ratuje zdrowie i życie innym!

Nie ma schorzeń wynikających z wielokrotnego oddawania krwi ani „przyzwyczajenia” organizmu. Prawie wszystkie osoby oddające krew lub osocze czują się prawidłowo w trakcie i po pobraniu. Do rzadkości należy przejściowy krwiak (siniec) w miejscu ukłucia, chwilowe drobne dolegliwości żołądkowe lub zasłabnięcia (u ok. 2-3% dawców pierwszorazowych i 1-2% dawców wielokrotnych) eliminowane całkowicie przez krótki odpoczynek i/lub wypicie płynu. Występują one zwykle u osób nadwrażliwych, przemęczonych, po wypiciu alkoholu poprzedniego dnia lub będących na czczo. Wyszkolony personel przy każdej niedyspozycji udzieli fachowej i skutecznej pomocy.

W każdej chwili podczas donacji możesz wycofać zgodę na oddanie krwi, a po jej oddaniu możesz poinformować, ze Twoja krew nie nadaje się do przetoczenia.

Po oddaniu krwi lub jej składników możesz otrzymać bezpłatnie wyniki badań, które zostały wykonane w RCKiK Radom: hemoglobina / pełna morfologia; grupa krwi z układu ABO i  Rh; antygen HBs; przeciwciała: anty-HCV i anty-HIV; test kiłowy.

W przypadku nieprawidłowych wyników badań będziesz  wezwany listownie do RCKiK lub najbliższego Oddziału Terenowego. Lekarz osobiście poinformuje Cię o wynikach badań i ewentualnych zagrożeniach  wynikających z nich  dla Twojego zdrowia. Po otrzymaniu wyników badań zostaniesz skierowany do lekarza specjalisty.
Pamiętaj!

W takim przypadku jak najszybszy kontakt z naszą placówką będzie korzystny  dla Twojego zdrowia.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych w ciągu 48 godzin od zakończenia pobrania krwi, prosimy, abyś o tym fakcie telefonicznie poinformował lekarza RCKiK Radom, który zakwalifikował Cię do oddania krwi.

BARDZO WAŻNE !

 • nie oddawaj krwi na czczo lub poinformuj o tym lekarza,
 • unikaj pożywienia bogatego w tłuszcze, zwłaszcza w godzinach poprzedzających pobranie krwi,
 • nie spożywaj alkoholu co najmniej 24 godziny przed oddaniem krwi.

……………………………………………………………………………
POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

„Twoja krew – to dar życia”

Krwiolecznictwo jest bardzo ważną dziedziną medycyny, wspomagającą działania lekarzy różnych specjalności. Na co dzień niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że krew jest lekiem ratującym ludzkie życie, zaś jej jedynym i niezastąpionym źródłem jest człowiek. Krew jest potrzebna codziennie, ponieważ jest bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i ogromnego postępu w medycynie nie udało się wytworzyć poza ustrojem człowieka.

Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także chorym cierpiącym na szereg poważnych schorzeń. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych składników, pozwala ratować życie i zdrowie.

Ponadto krew jest lekiem, który pozyskujemy jedynie dzięki dobroci ludzkiej, ponieważ tylko człowiek może ofiarować go drugiemu człowiekowi, jako szczególny dar – dar życia.

Nie przechodźcie, więc obojętnie obok placówek służby krwi oraz ruchomych punktów poboru. Odpowiednia stała rezerwa krwi to bezpieczeństwo nas wszystkich, gdyż nigdy nie wiadomo, w jakim momencie będziemy zmuszeni sami lub nasi bliscy z niej skorzystać.

Źródło: https://www.rckik-radom.pl