Krwiodawców, członków Klubu, którzy oddali min. 20l krwi pełnej i są

zainteresowani otrzymaniem Odznaki "Honorowy Dawca Krwi -

Zasłużony dla Zdrowia Narodu" proszę o zgłoszenie chęci otrzymania

odznaki telefonicznie, mailowo lub osobiście w terminie do dn.14.06.19.

                                                           Prezes Klubu Bogumił Kocięba.