18  maja 2019r.

 

                          w godzinach 10.00  - 14.00

 

             GRÓJEC, Plac Wolności

 

 

                          ZBIÓRKA  KRWI

 

               w  AMBULANSIE

 

        Z A P R A S Z A M Y

        wszystkich gotowych nieść pomoc

potrzebującym i ratować innym życie.