Lista na basen 2019

LISTA CZŁONKÓW KLUBU HDK-PCK „PULS” w GRÓJCU

UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z PŁYWALNI WODNIK

w okresie 1.02.2019 - 31.01.2020

 

 

1 ANTONIEWICZ JERZY

2 AUGUSIEWICZ IRENEUSZ

3 BADOWSKA BOŻENA

4 BADOWSKI JANUSZ

5 BIEŃKOWSKA MONIKA

6 BIEŃKOWSKI RAFAŁ

7 CZAJKOWSKA BARBARA

8 CZACHAROWSKA MAŁGORZ.

9 CZACHAROWSKI PIOTR

10 DĄBROWSKI DARIUSZ

11 DĄBROWSKI MICHAŁ

12 DOBRZYŃSKI ROBERT

13 FRĄCZAK ROBERT

14 GOLIANEK TOMASZ

15 GÓRKA IRENEUSZ

16 JAGIELIŃSKI SŁAWOMIR

17 JAKUBOWSKI CEZARY

18 JAWORSKA KRYSTYNA

19 JĘDRZEJCZAK JANUSZ

20 JĘDRZEJCZAK KATARZYNA

21 KASICA ADAM

22 KAŻMIERCZAK DARIUSZ

23 KOCIĘBA BOGUMIŁ

24 KRAJEWSKA JOANNA

25 KRAWCZYK SŁAWOMIR

26 KUCHARSKI MICHAŁ

27 MARLIKOWSKI PIOTR

28 NATORSKI ARKADIUSZ

29 NOWAK ANDRZEJ

30 OSTROWSKI DARIUSZ

31 PIETRZAK PAWEŁ

32 PISZCZEK JAROSŁAW

33 POTWARDOWSKI ARTUR

34 ROSŁONIEC PIOTR

35 SAMBORSKA JOANNA

36 SAMBORSKI KRZYSZTOF

37 SAMBORSKI ROBERT

38 SAWICKI MAREK

39 SITAREK BOŻENA

40 STANKOWSKI KRZYSZTOF

41 STRZĘBICKI MARCIN

42 SZYDŁOWSKI ROBERT

43 ŚWIDERSKI JAROSŁAW

44 TURCZYŃSKA MARZENA

45 TURCZYŃSKI TOMASZ

46 WNĘK ZENON

47 WOŹNIAK ERNEST

48 WOŹNIAK WIESŁAW

49 WYSOCKA JUSTYNA

50 ZIELIŃSKI ARKADIUSZ

51 ZUGAJ ŁUKASZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIEZAKWALIFIKOWANI:

 

1. KARWOWSKA MARTYNA – nie jest czł.

Klubu,

2. KARWOWSKI MAREK– nie jest czł.

Klubu,

3. MARLIKOWSKI MATEUSZ –brak

frekwencji przez 12 m-cy,

4. ZAJĄC DOMINIK- brak frekwencji przez

12 m-cy. 5. ROJKOWSKI LESZEK-brak frekwencji

przez 12 m-cy,

6. ANDRZEJCZYK BOGUSŁAW-brak

frekwencji przez 12 m-cy,

7.JANOTA BŁAŻEJ – brak opł. skł. od 2015