KRWIODAWCY – „IM SIĘ TO NALEŻY…”

 

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „PULS” w Grójcu pragnie

poinformować wszystkich członków klubu wraz z rodzinami, sympatyków honorowego

krwiodawstwa,darczyńców, potencjalnych krwiodawców oraz wszystkich, którym leży na sercu rozwój

ruchu bezinteresownego działania na rzecz innych o uroczystości z okazji 60-lecia Honorowego

Krwiodawstwa PCK w Polsce oraz 20-lecia Klubu HDK PCK „PULS” w Grójcu.

Obchody odbędą się 16 czerwca 2018r w Grójcu.

Rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 13:00 w kościele pw. Św. Mikołaja w Grójcu (ul. Worowska 1).

Godzina 15:00 Gala PCK w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Grójcu (ul. Polna 17a).

W trakcie spotkania wręczone zostaną honorowe medale sponsorom, darczyńcom i krwiodawcom oraz

odznaczenia zasłużonym dawcom krwi.

 

Jednocześnie chcemy zachęcić wszystkich mogących oddawać krew do odwiedzenia Oddziału

Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Powiatowym Centrum

Medycznym w Grójcu oraz uczestniczenia w organizowanych przez nasz Klub wspólnie z Polskim

Czerwonym Krzyżem i Grupą Muszkieterów (supermarkety Intermarche i Bricomarche) – największym w

Europie zrzeszeniem niezależnych przedsiębiorców, w kampanii „ZBIERAMY KREW DLA POLSKI”.

Akcje zbiórki krwi przy marketach Intermarche i Bricomarche odbywają się już od 11 lat. W okresie od

maja do wrześniu w klimatyzowanym autobusie (mobilnym punkcie poboru krwi) w komfortowych

warunkach możesz wspomóc największą kampanię na rzecz honorowego krwiodawstwa w Polsce.

Szczegółowy harmonogram akcji w Polsce można znależć na www:pck.pl

i www: muszkieterowie.pl

Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje

samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej

placówki publicznej służby krwi. Oddział terenowy RCKiK w grójeckim szpitalu czynny od poniedziałku

do piątku w godzinach 7.30 – 11.30.

Każdy pełnoletni, zdrowy tj. nie obciążony chorobami genetycznymi, dziedzicznymi i przewlekłymi

człowiek w wieku 18-50 lat (preferowani są ludzie młodzi między 18-30 rokiem życia), może również

 

zostać dawcą szpiku lub komórek macierzystych z krwi obwodowej.

Chęć pobrania próbki krwi w celu jej przebadania i umieszczenia w Rejestrze Dawców Szpiku można

wyrazić bez dodatkowych ukłuć w momencie oddawania krwi.


Trzeba to tylko zgłosić w trakcie rejestracji i wypełnić dodatkowy kwestionariusz.

Dawstwo szpiku jest anonimowe, dobrowolne i bezpłatne.

Na wizytę w punkcie poboru krwi wybierz się najlepiej po lekkim, beztłuszczowym posiłku. Koniecznie

weź ze sobą dokument tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Celem naszej działalności jest ratowanie życia i zdrowia przez dawanie z siebie tego co najcenniejsze

własnej krwi.

Przywileje wynikające z faktu bycia krwiodawcą i przynależności do

Klubu HDK.

1.Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje:

Zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem

prawa do wynagrodzenia,

Zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której

oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży

służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,

Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej

4.500 kalorii (tj. 8 czekolad),

Uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń

zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia

zdrowotnego oraz świadczeń aptek (zasłużonemu honorowemu dawcy krwi art. 10, ustawy o publicznej

służbie krwi),

Dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani

zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic

diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień - ekwiwalent pieniężny za pobraną krew

i związane z tym zabiegi,

Publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie

opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych

umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę

organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art.13,w/w

ustawy).

2. Honorowym Dawcom przywrócono możliwość odliczenia

darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy

opodatkowania. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wydaje

stosowne zaświadczenia Honorowym Dawcom na życzenie od dnia 1 stycznia

następnego roku.

Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji,

wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. To również

sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpieczeństwo zdrowia i życia

osób Ci najbliższych. Już po pierwszej donacji poznasz grupę swojej krwi, która zostanie wpisana do

legitymacji HDK – może przydać Ci się to w przyszłości – nawet wielokrotnie. Jako krwiodawca masz

zapewnioną bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie

aktualizowane wyniki badań laboratoryjnych krwi. Pomagasz wszystkim chorym, potrzebującym krwi

oraz samemu sobie. Kiedyś Ty też możesz jej potrzebować.

Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK i obecnie zrzesza około 200.000

członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz

upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków.

Strukturę organizacyjną Ruchu tworzą kluby i rady HDK. Kluby, jako podstawowe jednostki

organizacyjne PCK, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy lub

nauki.

Jednym z nich jest Klub HDK PCK „PULS” w Grójcu funkcjonujący w strukturze Piaseczyńsko -

Grójeckiego – Oddziału Rejonowego PCK.

Klub powstał w 1998 roku z inicjatywy i dzięki osobistemu zaangażowaniu śp. Jana

Hieronima Bacha, który na zebraniu założycielskim w dniu 12 maja 1998r został wybrany Prezesem i

przez 13 lat pełnił tę funkcję.

Przez wszystkie te lata był on doskonałym promotorem działalności Klubu.

Należy w tym miejscu wymienić również Pana doktora śp. Wiesława Katanę – zmarłego w tym roku,

który poparł inicjatywę Pana Bacha i współorganizował zebranie założycielsko – wyborcze Klubu. Pan

doktor kierując cały czas pracą grójeckiego oddziału RCKiK służył zawsze radą i wsparciem przy

organizacji różnych akcji zbiórki krwi na terenie Grójca i okolic.

W najbliższym czasie planujemy nadanie Klubowi imienia Hieronima Jana Baha – założyciela i

pierwszego Prezesa Klubu w latach 1988-2011 oraz ufundowanie dla Klubu sztandaru.

Zachęcamy wszystkich nowych krwiodawców do wstępowania w szeregi naszego Klubu.

Biuro jest czynne w każdy czwartek w godzinach 16 – 18 w Grójcu ul. Laskowa 2B (pierwsza klatka w

bloku przy Powiatowym Urzędzie Pracy). Tel.: 883-138-579, 881-316-360, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zapisując się do klubu krwiodawców „PULS” w Grójcu zyskujesz po roku członkostwa możliwość

nieodpłatnego 1,5 godzinnego, (dwa razy w tygodniu) korzystania z basenu na pływalni Wodnik w

Grójcu oraz ulgowych biletów na filmy wyświetlane w kinie Grójeckiego Ośrodka Kultury

. ZAPRASZAMY!

Oddając krew ratujesz życie.

W imieniu Zarządu Klubu

HDK PCK „PULS”

w Grójcu

Piotr Marlikowski