Drodzy Krwiodawcy‼️

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie, które z pewnością wszystkich niepokoją i zatrważają PROSIMY o racjonalne oddawanie krwi.

USPAKAJAMY‼️ Polska służba krwi jest przygotowana do udzielenia wsparcia w zakresie krwi i jej składników. Wszelkie działania podejmowane są w porozumieniu i zgodnie z zapotrzebowaniem.

W celu racjonalnego gospodarowania zasobami krwi i jej składników prosimy o bieżące sprawdzanie zapotrzebowania na krew i jej składniki, które jest publikowane na stronie internetowej naszego Centrum w Radomiu celem dostosowywania oddawania krwi do aktualnych potrzeb.

‼️Szczególnie ważna jest ścisła współpraca z publiczną służbą krwi w zakresie dostosowywania pobierania krwi i jej składników do zmieniającego się zapotrzebowania.

Dziękujemy za wielkie serce i pełną gotowość do honorowego oddawania krwi i jej składników. Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie.