DRAMATYCZNIE NISKIE STANY KRWI!

KRWIODAWCO

2 dni zwolnienia z pracy za oddaną krew lub jej składniki – nadal AKTUALNE!

Zniesiony został Stan EPIDEMII – Stan ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO obowiązuje.

źródło: http://www.rckik.radom.pl/