Szanowni Państwo


Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej krwiodawstwa, skierowanej zarówno do osób, które regularnie lub sporadycznie oddawały krew, jak i takich, które wprawdzie chciały oddać krew, ale im się to nie udało, a także takich, które (z różnych względów) nawet tego nie próbowały.
Celem tej ankiety jest zebranie od Państwa informacji i opinii dotyczących m.in. motywacji, przeszkód albo zachęt do oddawania krwi, dostępności punktów poboru, napotykanych problemów, działań promocyjnych, uprawnień dawców krwi, jak również ogólnych uwag co do funkcjonowania systemu krwiodawstwa, w tym propozycji usprawnień i poprawek.

Ankieta dostępna pod adresem:

https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KREW