Ten „PULS” nam bije już 25 lat.

Rok 2023 jest rokiem jubileuszu dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „PULS” w Grójcu.

25 lat temu grupa krwiodawców z inicjatywy Hieronima Jana Bacha postanowiła reaktywować działalność na rzecz społeczności lokalnej i powołali Klub Honorowych Dawców Krwi tworzący wspaniałe struktury, które wrosły w nasze miasto niosąc pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Z racji tej srebrnej rocznicy powstania Klubu w Grójcu zaplanowano jubileuszowe obchody.

        Już 23 listopada w ambulansie zaparkowanym przed Grójeckim Ośrodkiem Kultury zorganizowano zbiórkę krwi. Nic dziwnego, że świętowanie rozpoczęto właśnie w taki sposób – w końcu bohaterowie wydarzenia pomaganie mają we krwi. W akcji krew oddało 33 honorowych krwiodawców, zebrane zostało prawie 15 litrów krwi pełnej.

        Uroczysta gala, połączona z nadaniem Klubowi imienia Hieronima Jana Bacha i wręczeniem sztandaru odbyła się w sobotę, 25 listopada 2023 roku.

          O godz. 10.00  -  w kościele Św. Mikołaja odprawiona została uroczysta msza święta celebrowana przez ks. Zbigniewa Stefaniaka - Dziekana Dekanatu Grójeckiego w asyście sztandarów CRiWWRE, P-G OR PCK, ZS, LO wg ceremoniału wojskowego, podczas której został poświęcony  Sztandar ufundowany przez darczyńców dla Klubu. Na sztandarze widnieje nazwa Klubu z imieniem jego patrona, logo Klubu, symbol Polskiego Czerwonego Krzyża oraz herby Miasta Grójca i Powiatu Grójeckiego. Jest on symbolem dumy i tradycji Klubu.  

        O godz. 11.30 w Grójeckim Ośrodku Kultury rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, którą prowadził Mateusz Marlikowski, Honorowy krwiodawca i członek  Klubu.

        Na wstępie, po odśpiewaniu przez zebranych hymnu państwowego, gospodarz Gali Prezes Klubu Bogumił Kocięba powitał zaproszonych gości honorowych, fundatorów sztandaru, władze Polskiego Czerwonego Krzyża z Mazowieckiego Oddziału Okręgowego i Piaseczyńsko-Grójeckiego Oddziału Rejonowego, przedstawicieli sąsiednich Klubów HDK, oraz wszystkich uczestniczących w spotkaniu honorowych krwiodawców.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.

 • żona patrona Klubu - Pani Filia Bach,
 • syn patrona Klubu - Pan Jerzy Bach,
 • poseł na Sejm RP X kadencji - Pan Mirosław Maliszewski,
 • wicestarosta Powiatu Grójeckiego – Pani Jolanta Sitarek,
 • burmistrz Gminy i Miasta Grójec – Pan Dariusz Gwiazda,
 • przewodniczący Rady Miejskiej Grójca - Pan Karol Biedrzycki,
 • prezes honorowy Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK – Pan Jerzy Czubak,
 • Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK – Pani Honorata Krzywoń,
 • Prezes P-GOR - Pan Dariusz Malarczyk, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa,
 • Dyrektor RCKiK w Radomiu – Pana Dominik Purgal,
 • Dyrektor LO im ks. Piotra Skargi – Pani Małgorzata Czacharowska
 • Dyrektor ZS im AK Obwodu Gluszec-Grójec – Pan Andrzej Kosatka,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grójcu – Pan Dariusz Fijałkowski.
 • Przedstawiciele sąsiednich gmin, fundatorzy sztandaru i krwiodawcy z naszego Klubu i klubów sąsiednich.

        Następnie, po przedstawieniu sylwetki założyciela i wieloletniego Prezesa Klubu,  Hieronima Jana Bacha Pan Jerzy Czubak - Prezes Honorowy MOO dokonał wręczenia Prezesowi Klubu aktu nadania Klubowi jego imienia, a Prezes przekazał kopie Aktu Nadania żonie i synowi ustanowionego patrona Klubu.

 Kolejny punkt Gali to upamiętnienie uroczystości wręczenia sztandaru przez wbicie gwoździ pamiątkowych w tablo.

Do wbicia gwoździ złotych zaproszono:

- Pana Posła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego,

- Panią Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK Honoratę Krzywoń

- Pana Starostę Grójeckiego  Krzysztofa Ambroziaka,

- Pana Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Dariusza Gwiazdę,
- Pana Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica ,

- Pana Wójta Gminy Pniewy,

- Pana Wójta Gminy Chynów,

- Pana Wójta Gminy Goszczyn,

- Pana Wójta Gminy Prażmów,

- Pana Prezesa Grójeckiej Spółki Komunalnej, Janusza Gawła 

- Pana Pawła Skrzypkowskiego – właściciela firmy As Comp,

- Pana Piotra Wąsiewicza – prezesa spółki EL-BO,

- przedstawiciela firmy Naftatrans Sp. z o.o.,

- przedstawiciela firmy Jadar Sp. z o.o.,

- Pana Roberta Dobrzyńskiego – właściciela Agencji Reklamowej ESTRELLA,

- Pana Wiesława Woźniaka,

a gwoździ srebrnych:

- Pana Wójta Gminy Belsk Duży,

- Pana Roberta Leśniaka z firmy OWOCPOL,

- przedstawiciela firmy ERKAR-OPAKOWANIA,

- Panią Elżbietę Mirota-Kozieł właścicielkę firmy AGRO-MEX,

- Pana Tomasza Nowaka – właściciela firmy METAL-MIX,

- Pana Pawła Nejmana - prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- Pana Dominika Burcewisza współwłaściciela firmy FHPU Głuchów,

- Bryg. Grzegorza Michalskiego reprez. Komendanta Powiatowego PSP,

- Panią Malwinę Badowską,

- Panią Martę Cytryńską,

- Panią Anetę Tull

- Pana Arkadiusza Korczaka,

- Pana Henryka Feliksiaka,

 darczyńcy po wbiciu gwoździa otrzymali jego kopię i medal okolicznościowy.

 

Pozostali darczyńcy otrzymali dyplomy które odebrali:

- przedstawiciel spółki z o.o. MP-APARTMENT

- przedstawiciel spółki POL-AGRO,

- Panią Małgorzata Gwiazda,

- przedstawiciel Wytwórni Materiałów Budowlanych Gościeńczyce,

- Pani Maria Nowaczewska,

- Pan Piotr Nowaczewski,

- Pan Tomasz Nowak z firmy Help Group,

- Pan Adam Jaworski właściciel firmy Delta,

- Pani Agnieszka Małgorzata Skarzyńska,

- Pan Andrzej Podgórski z firmy Projekt,

- Pani Karolina Odziemska właścicielka firmy CAROLAND,

- Pani Ilona Jakubczak,

- przedstawiciel Spółki ACTIV Belsk Duży,

- Pan Piotr Kierszniewski,

- Pani Joanna Kusznierow.

Po wbiciu gwoździ i wręczeniu dyplomów w  imieniu fundatorów sztandar zaprezentowali i przekazali Sekretarzowi Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Panu Dariuszowi Malarczykowi Panowie:

- Janusz Gaweł,

- Wiesław Woźniak,

- Robert Dobrzyński

.. a ten przekazał dalej Prezesowi Klubu. Prezes Bogumił Kocięba przyklękając ucałował rąbek sztandaru i przekazał pocztowi sztandarowemu.

        Jubileusz był okazją do uhonorowania zasłużonych honorowych dawców Krwi. Rekordziści w ilości oddanej krwi w osobach:

Dariusz Ostrowski  65 litrów 350 mililitrów oddanej krwi,   

Robert Samborski  64l 350ml oddanej krwi

i Bogdan Ślusarczyk   63l 100ml oddanej krwi

jak przystało na rekordzistów otrzymali puchary.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK nadał odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi:

III stopnia po oddaniu 5l kobiety i 6l mężczyźni

- Pani Karolinie Górzyńskiej,

- Pani Katarzynie Jarosz,

- Pani Katarzynie Jędrzejczak,

- Panu Cezaremu Jakubowskiemu,

- Panu Kamilowi Ormanowi,

- Panu Mariuszowi Włodarczykowi

 i Panu Dariuszowi Zatora

II stopnia po oddaniu 10l kobiety i 12 l mężczyźni

- Pani Katarzynie Jędrzejczyk,

- Pani Justynie Woźniak,

- Panu Markowi Karwowskiemu

 i Panu Kamilowi Ormanowi,

I stopnia po oddaniu 18litrów krwi 

-Panu Dawidowi Łomży,

-Panu Kamilowi Ormanowi 

 i Panu Jarosławowi Świderskiemu,

Odznaki wręczył prezes Honorowy MOO Pan Jerzy Czubak

Uroczystość nadania sztandaru była nie tylko manifestacją uznania dla osiągnięć klubu, lecz także symbolem jedności, zaangażowania i ciężkiej pracy wszystkich, którzy przyczynili się do jego rozwoju. Symbol ten, będący znakiem identyfikacyjnym klubu, spaja obecną społeczność z tradycją i historią, stanowiąc zobowiązanie do kontynuowania dziedzictwa, które zbudowano przez te wszystkie lata.

Z okazji Jubileuszu Klubu wybity został Medal okolicznościowy  z herbami Powiatu Grójeckiego oraz Gminy i Miasta Grójec na rewersie, którego współfundatorami są Starosta Grójecki i Burmistrz GiM Grójec oraz Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK.

Medal ten otrzymali zaproszeni goście, fundatorzy sztandaru i członkowie Klubu.

        Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni do restauracji Niespodzianka w Głuchowie na obiad i tort z lampką szampana.

        Uroczystość nadania Klubowi imienia i wręczenia sztandaru była pełna wzruszeń i radości. Był to piękny i niezapomniany dzień dla wszystkich, którzy tworzą ten pulsujący życiem Klub.
Niech kolejne lata działalności Klubu przyniosą równie wiele sukcesów i chwalebnych osiągnięć. Niech ten „PULS” bije jeszcze długo i głośno!

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości:

pisali o nas: